در حال نمایش 12 نتیجه

کلگی پمپ آب mb200 پنتاکس

الکتروپمپ آب mb200 پنتاکس به دو بخش موتور و پمپ تقسیم می‌شوند که هد یا کلگی پمپ آب mb200 پنتاکس

کلگی پمپ آب بشقابی پنتاکس

 • لوله ورودی: 1 اینچ
 • لوله خروجی: 1 اینچ
 • نوع جنس: چدن
 • تعداد پیچ نصب: 4 پیچ
 • پیچ هواگیری: برنجی

کلگی پمپ آب جتی پنتاکس

 • لوله ورودی: 1 اینچ
 • لوله خروجی: 1 اینچ
 • نوع جنس: چدن
 • تعداد پیچ نصب: 4 پیچ
 • پیچ هواگیری: برنجی
 • پیچ تخلیه: 1 پیچ برنجی

کلگی پمپ آب دو پروانه پنتاکس

 • نوع جنس: چدن
 • لوله ورودی: 1,1/4 اینچ (لوله 4)
 • تعداد پیچ نصب: 8 پیچ آلن
 • سوپاپ هواگیری: 1 پیچ برنجی
 • پیچ تخلیه: 1 پیچ برنجی
 • آبراه: بالا

کلگی پمپ آب لوارا PM16

 • لوله ورودی: 1 اینچ
 • لوله خروجی 1 اینچ
 • نوع جنس: چدن
 • پیچ هواگیری: برنجی
 • تعداد پیچ نصب: 4 پیچ

کلگی پمپ آب محیطی پدرولا

 • لوله ورودی: 1 اینچ
 • لوله خروجی 1 اینچ
 • نوع جنس: چدن
 • پیچ هواگیری: برنجی
 • تعداد پیچ نصب: 3 پیچ

کلگی پمپ آب محیطی پنتاکس

 • لوله ورودی: 1 اینچ
 • لوله خروجی 1 اینچ
 • نوع جنس: چدن
 • پیچ هواگیری: برنجی
 • تعداد پیچ نصب: 3 پیچ

واسطه پمپ آب نیم اسب پترولا

واسطه پمپ آب نیم اسب پترولا قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی

واسطه پمپ آب نیم اسب پنتاکس

واسطه پمپ آب نیم اسب پنتاکس قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی

واسطه پمپ آب یک اسبی پنتاکس

واسطه پمپ آب یک اسبی پنتاکس قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و

واسطه پمپ2اسب2پروانه

واسطه پمپ2اسب2پروانه محصولی از شرکت شایان پمپ . قالب گیری و تراش دقیق و کیفیت بالای ساخت از اصلی ترین

واسطه لوارا

واسطه لوارا قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن اتصال