محصولات ویژه

دسته بندی محصولات

کلگی و واسطه پمپ اب

ست کنترل

ست کنترل

محصولات

پروانه آب پمپ پنتاکس دو پروانه

پروانه آب پمپ پنتاکس دو پروانه ( CB 160 – CB 210 – CB 310 ) از جمله بخش‌های مهم پمپ

پروانه استیل CB210

پروانه استیل CB210 پروانه استیل CB210 سایز شفت 12 پروانه استیل CB210 سایز شفت 13 پروانه استیل CB210 سایز شفت

پروانه استیل پمپ آب بشقابی ابارا

پروانه استیل پمپ آب بشقابی ابارا از جمله بخش‌های مهم پمپ آب را تشکیل می‌دهد و نقش به سزایی در

پروانه استیل پمپ آب جتی ابارا

پروانه استیل پمپ آب جتی ابارا از جمله بخش‌های مهم پمپ آب را تشکیل می‌دهد و نقش به سزایی در

پروانه استیل رویال

پروانه استیل رویال پروانه استیل رویال ساز شفت 10 پروانه استیل رویال ساز شفت 12

پروانه پدرولا خاری

پروانه پدرولا خاری از جمله بخش‌های مهم پمپ آب را تشکیل می‌دهد و نقش به سزایی در افزایش و کاهش فشار

پروانه پنتاکس بشقابی

پروانه پنتاکس بشقابی از جمله بخش‌های مهم پمپ آب را تشکیل می‌دهد و نقش به سزایی در افزایش و کاهش

پروانه پنتاکس جتی

پروانه پنتاکس جتی از جمله بخش‌های مهم پمپ آب را تشکیل می‌دهد و نقش به سزایی در افزایش و کاهش فشار

پروانه روباز CR100

پروانه روباز CR100 پروانه روباز CR100 از جمله بخش‌های مهم پمپ آب است که نقش به سزایی در افزایش و

پروانه رویال ۱۰

پروانه رویال ۱۰ از جمله بخش‌های مهم پمپ آب را تشکیل می‌دهد و نقش به سزایی در افزایش و کاهش فشار

پروانه رویال ۱۲

پروانه رویال ۱۲ از جمله بخش‌های مهم پمپ آب را تشکیل می‌دهد و نقش به سزایی در افزایش و کاهش

پروانه کامل مارکیوس

پروانه ست کامل مارکیوس از جمله بخش‌های مهم پمپ آب را تشکیل می‌دهد و نقش به سزایی در افزایش و

پروانه گلو بلند خاری

پروانه گلو بلند خاری از جمله بخش‌های مهم پمپ آب را تشکیل می‌دهد و نقش به سزایی در افزایش و کاهش

پلاتین آلمان شرقی

پلاتین آلمان شرقی قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین الکو

پلاتین الکو قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز نصب

پلاتین بلانکاست

پلاتین بلانکاست قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین بلغاری

پلاتین بلغاری قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز نصب

پلاتین چینی ۳٫۴

پلاتین چینی ۳٫۴ قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین کله قندی رو صاف

پلاتین کله قندی رو صاف قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای

پلاتین کولر

پلاتین کولری قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز نصب می‌گردد.

پلاتین میخی بزرگ

پلاتین میخی بزرگ قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین میخی کوچک

پلاتین پلاتین میخی کوچک قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز