نمایش 1–12 از 15 نتیجه

جعبه تقسیم

جعبه تقسیم از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت کند.

جعبه تقسیم ASA

جعبه تقسیم ASA از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت کند.

جعبه تقسیم الکتروموتور چینی

 • تعداد پیچ نصب: 2 پیچ
 • سایز: کوچک، بزرگ
 • نوع جنس: پلاستیک
 • نوع الکتروموتور قابل نصب: 0.5 تا 3 اسب

جعبه تقسیم پدرولا

جعبه تقسیم پدرولا از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت کند.

جعبه تقسیم پمپ آب پنتاکس

 • تعداد پیچ نصب: 2 پیچ
 • سایز: کوچک، متوسط، بزرگ
 • نوع جنس: پلاستیک
 • نوع پمپ آب قابل نصب: پنتاکس

جعبه تقسیم پمپ آب سایر

 • تعداد پیچ نصب: 2 پیچ
 • سایز: کوچک، متوسط، بزرگ
 • نوع جنس: پلاستیک

جعبه تقسیم پنتاکس جدید

جعبه تقسیم پنتاکس جدید از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت

جعبه تقسیم دو خازنه

جعبه تقسیم دو خازنه از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت

جعبه تقسیم ژن

جعبه تقسیم ژن از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت کند.

جعبه تقسیم لوارا

جعبه تقسیم لوارا از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت