در حال نمایش 9 نتیجه

خازن استارت خشک فیشی JKD

 • ولتاژ: 125 V
 • ظرفیت: 108 تا 260 μF
 • دما: 60+ تا 20-
 • سری: خشک
 • سازنده: چین

خازن استارت خشک کابلی دانفوس

ولتاژ: 275 تا 300 V ظرفیت: 40 تا 400 μF دما: 65+ تا 40- سری: خشک سازنده: چین

خازن ایگل استارت خشک فیشی

 • ولتاژ: 275 V
 • ظرفیت: 80 تا 400 μF
 • دما: 60+ تا 20-
 • سری: خشک
 • سازنده: چین

خازن ایگل خشک کابلی

 • ولتاژ: 275 V
 • ظرفیت: 200 تا 600 μF
 • دما: 60+ تا 20-
 • سری: خشک
 • سازنده: چین

خازن روغنی کابلی

 • ولتاژ: 500 تا V 450
 • ظرفیت: 100 تا 4 μF
 • سری: روغنی
 • سازنده: چین