نمایش 1–12 از 19 نتیجه

پروانه شوفاژ 1s100

پروانه شوفاژ 1s100 ابزاری است که در پمپ شوفاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیرو را به سیال وارد می‌کند.

پروانه شوفاژ ۲ اینچ ۱٫۲

پروانه شوفاژ ۲ اینچ ۱٫۲ ابزاری است که در پمپ شوفاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیرو را به سیال

پروانه شوفاژ A7 و A6

پروانه شوفاژ A7 و A6 ابزاری است که در پمپ شوفاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیرو را به سیال وارد می‌کند.

پروانه شوفاژ GG2

پروانه شوفاژ GG2  ابزاری است که در پمپ شوفاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیرو را به سیال وارد می‌کند.

کوپلینگ چدنی ۲AA

کوپلینگ چدنی ۲AA وسیله‌ای است که برای هم محور کردن موتور و شفت پمپ جهت انتقال نیرو مورد استفاده قرار

کوپلینگ چدنی ۲HV

کوپلینگ چدنی ۲HV وسیله‌ای است که برای هم محور کردن موتور و شفت پمپ جهت انتقال نیرو مورد استفاده قرار

کوپلینگ چدنی A6وA7

کوپلینگ چدنی A6وA7 وسیله‌ای است که برای هم محور کردن موتور و شفت پمپ جهت انتقال نیرو مورد استفاده قرار

نعلبکی شوفاژ ۱s100

نعلبکی شوفاژ ۱s100 قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین واسطه و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن

نعلبکی شوفاژ ۲AA

نعلبکی شوفاژ ۲AA قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین واسطه و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن

نعلبکی شوفاژ ۲HV

نعلبکی شوفاژ ۲HV قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین واسطه و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن

نعلبکی شوفاژ A6 و A7

نعلبکی شوفاژ A6 و A7  قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین واسطه و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی