نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پروانه برنجی pm45

پروانه برنجی PM45 از جمله بخش‌های مهم پمپ آب است که نقش به سزایی در افزایش و کاهش فشار جریان

پروانه برنجی pm80

پروانه برنجی PM80 از جمله بخش‌های مهم پمپ آب است که نقش به سزایی در افزایش و کاهش فشار جریان

جعبه تقسیم ASA

جعبه تقسیم ASA از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت کند.

جعبه تقسیم پدرولا

جعبه تقسیم پدرولا از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت کند.

جعبه تقسیم پمپ آب پنتاکس

  • تعداد پیچ نصب: 2 پیچ
  • سایز: کوچک، متوسط، بزرگ
  • نوع جنس: پلاستیک
  • نوع پمپ آب قابل نصب: پنتاکس

جعبه تقسیم پمپ آب سایر

جعبه تقسیم پمپ آب سایر از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن

جعبه تقسیم پنتاکس جدید

جعبه تقسیم پنتاکس جدید از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت

جعبه تقسیم لوارا

جعبه تقسیم لوارا از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت

درجه ناتالی

درجه ناتالی یا گیج فشار یا مانومتر ناتالی یکی از برند های شناخته شده در صنعت اندازه گیری فشار جهت

دیفیوزر پمپ پنتاکس

دیفیوزر پمپ پنتاکس ، در واقع بخش چرخنده در پمپ‌‌های سانتروفیوژ است که از پره‌ها و یا تیغه‌هایی تشکیل شده