نمایش 1–12 از 23 نتیجه

پلاتین آلمان شرقی

پلاتین آلمان شرقی قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین الکو

پلاتین الکو قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز نصب

پلاتین بلانکاست

پلاتین بلانکاست قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین بلغاری

پلاتین بلغاری قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز نصب

پلاتین چینی ۳٫۴

پلاتین چینی ۳٫۴ قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین کله قندی رو صاف

پلاتین کله قندی رو صاف قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای

پلاتین کولر

پلاتین کولری قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز نصب می‌گردد.

پلاتین میخی بزرگ

پلاتین میخی بزرگ قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین میخی کوچک

پلاتین پلاتین میخی کوچک قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز