در حال نمایش 3 نتیجه

ترمینال 201

ترمینال 201 الکتروموتور یا تخته کلیم یکی از پرکاربردترین تجهیزات جانبی در صنعت برق است که به آن کانکتور نیز

ترمینال ۲۰۱

ترمینال ۲۰۱ الکتروموتور یا تخته کلیم یکی از پرکاربردترین تجهیزات جانبی در صنعت برق است که به آن کانکتور نیز گفته می‌شود. کار مهم واصلی ترمینال،

ترمینال زیمنس 95

ترمینال زیمنس ۱۱۰ الکتروموتور یا تخته کلیم یکی از پرکاربردترین تجهیزات جانبی در صنعت برق است که به آن کانکتور نیز گفته می‌شود. کار