در حال نمایش یک نتیجه

جعبه تقسیم ژن

جعبه تقسیم ژن از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت کند.