در حال نمایش یک نتیجه

جعبه تقسیم پمپ آب سایر

جعبه تقسیم پمپ آب سایر از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن