در حال نمایش یک نتیجه

جعبه تقسیم پنتاکس جدید

جعبه تقسیم پنتاکس جدید از اجرای اصلی الکتروپمپ است که وظیفه دارد ترمینال و سیم‌ها یا کابل‌ها را از دسترسی محیطی به درون آن محافظت