در حال نمایش یک نتیجه

فولی کولری

فولی یا پولی کولری قطعه‌ی مکانیکی کولر آبی است که از جنس آلومینیم خشک تهیه شده و انتقال قدرت از الکتروموتور به فن