در حال نمایش یک نتیجه

لیتر شمار یک اینچ

لیتر شمار یک اینچ این دستگاه جهت اندازه گیری مایعات بر حسب لیتر میباشد،خروجی این لیتر شمار یک اینچدستگاه 120