در حال نمایش 3 نتیجه

منبع تحت فشار 24 لیتری هاماک

حجم منبع: 24 لیتر

حداکثر فشار کاری: 10 بار

حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+

قطر منبع: 36 سانتیمتر

ارتفاع منبع: 34 سانتیمتر

وزن منبع: 4.6 کیلوگرم

نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)

قطر لوله ورودی: 1 اینچ

موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی​

گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار 50 لیتری هاماک

حجم منبع: 50 لیتر

حداکثر فشار کاری: 10 بار

حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+

قطر منبع: 36 سانتیمتر

ارتفاع منبع: 71  سانتیمتر

ارتفاع پایه : 19 سانتیمتر

وزن منبع: 9.3 کیلوگرم

نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)

قطر لوله ورودی: 1 اینچ

موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی

گارانتی: 18 ماه

منبع تحت فشار 60 لیتری هاماک

حجم منبع: 60 لیتر

حداکثر فشار کاری: 10 بار

حداکثر دمای کاری: 10-تا 100+

قطر منبع: 43 سانتیمتر

ارتفاع منبع: 63 سانتیمتر

وزن منبع: 10.5 کیلوگرم

نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)

قطر لوله ورودی: 1 اینچ

موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی

گارانتی: 18 ماه