در حال نمایش 3 نتیجه

نعلبکی شوفاژ ۱s100

نعلبکی شوفاژ ۱s100 قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین واسطه و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن

نعلبکی شوفاژ ۲AA

نعلبکی شوفاژ ۲AA قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین واسطه و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن

نعلبکی شوفاژ ۲HV

نعلبکی شوفاژ ۲HV قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین واسطه و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن