در حال نمایش 3 نتیجه

واسطه شوفاژ ۱ اینچ ۱٫۲

واسطه شوفاژ ۱ اینچ ۱٫۲ قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی

واسطه شوفاژ ۲HV

واسطه شوفاژ ۲HV قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن اتصال

واسطه شوفاژ A6

واسطه شوفاژ A6 قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن