در حال نمایش یک نتیجه

واسطه لوارا

واسطه لوارا قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی آن اتصال