در حال نمایش 2 نتیجه

واسطه پمپ آب نیم اسب پترولا

واسطه پمپ آب نیم اسب پترولا قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی

واسطه پمپ آب نیم اسب پنتاکس

واسطه پمپ آب نیم اسب پنتاکس قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و وظیفه‌ی اصلی