در حال نمایش یک نتیجه

واسطه پمپ آب یک اسبی پنتاکس

واسطه پمپ آب یک اسبی پنتاکس قطعه‌ی جانبی پمپ آب است که بین الکتروموتور و کلگی پمپ قرار می‌گیرد و