در حال نمایش 2 نتیجه

پروانه برنجی pm45

پروانه برنجی PM45 از جمله بخش‌های مهم پمپ آب است که نقش به سزایی در افزایش و کاهش فشار جریان

پروانه برنجی pm80

پروانه برنجی PM80 از جمله بخش‌های مهم پمپ آب است که نقش به سزایی در افزایش و کاهش فشار جریان