در حال نمایش 7 نتیجه

پروانه خنک کن آلومینیومی

پروانه خنک کن آلومینیومی یا پروانه باد و یا پروانه‌ی خنک کننده، یکی از قطعات حساس و کاربردی به شمار

پروانه خنک کن دور بزرگ

پروانه خنک کن دور بزرگ یا پروانه باد دور بزرگ یا پروانه‌ی خنک کننده، یکی از قطعات حساس و کاربردی

پروانه خنک کن سوری

پروانه خنک کن سوری یا پروانه باد یا پروانه‌ی خنک کننده، یکی از قطعات حساس و کاربردی به شمار می‌رود

پروانه خنک کن طرح چینی ۱۹

پروانه خنک کن طرح چینی ۱۹ یا پروانه باد یا پروانه‌ی خنک کننده، یکی از قطعات حساس و کاربردی به شمار می‌رود

پروانه‌ خنک کن لوارا

پروانه‌ خنک کن لوارا یا پروانه باد یا پروانه‌ی خنک کننده ، یکی از قطعات حساس و کاربردی به شمار