در حال نمایش یک نتیجه

پلاتین کله قندی رو صاف

پلاتین کله قندی رو صاف قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای