در حال نمایش 8 نتیجه

پلاتین کله قندی رو صاف

پلاتین کله قندی رو صاف قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای

پلاتین کولر

پلاتین کولری قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز نصب می‌گردد.

پلاتین میخی کوچک

پلاتین پلاتین میخی کوچک قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین نعل اسبی

پلاتین نعل اسبی قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز

پلاتین وکیوم جدید

پلاتین وکیوم جدید قطعه‌ای است که در الکتروموتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با دو پیچ روی درب موتورهای تک ‌فاز نصب