در حال نمایش 6 نتیجه

کفکش 14 متری توان مدل TMR14.4

ویژگی های محصول:
 • متراژ: 14 متری
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع پروانه: نیمه باز آلومینیومی

کفکش 14 متری فلوتردار توان تک مدل TMR14.4F

ویژگی های محصول:
 • متراژ: 14
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع پروانه: نیمه باز آلومینیومی
 • قطر خروجی: 1.25 اینچ

کفکش 18 متری فلوتردار توان تک مدل TMR18.4F

ویژگی های محصول:
 • متراژ: 18 متری
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع پروانه: استیل
 • قطر خروجی: 1.25 اینچ

کفکش 34 متری فلوتردار توان تک مدل TMR34.4F

ویژگی های محصول:
 • متراژ: 34
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع پروانه: استیل
 • قطر خروجی: 1.25 اینچ

کفکش 50 متری توان تک مدل TMR50.4

ویژگی های محصول:
 • متراژ: 50
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع پروانه: استیل
 • قطر خروجی: 1.25 اینچ

کفکش 50 متری فلوتردار توان تک مدل TMR50.4F

ویژگی های محصول:
 • متراژ: 50
 • تعداد فاز: 1 فاز
 • نوع پروانه: استیل
 • قطر خروجی: 1.25 اینچ