در حال نمایش یک نتیجه

کلاچ المان شرقی

کلاچ المان شرقی وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری الکتروموتور را