در حال نمایش یک نتیجه

کلاچ نعل اسبی بدون بوش

کلاچ نعل اسبی بدون بوش وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری