در حال نمایش یک نتیجه

کلاچ بلغاری

کلاچ بلغاری وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری الکتروموتور را با