در حال نمایش یک نتیجه

کلاچ چینی بوشدار

کلاچ  چینی بوشدار وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری الکتروموتور را با