در حال نمایش یک نتیجه

کلاچ کولر

کلاچ کلاچ کولر وسیله‌ای مکانیکی یا الکتریکی است که در شرایط ویژه و بسته به نیاز، ارتباط محوری الکتروموتور را با