در حال نمایش 2 نتیجه

کلگی پمپ آب لوارا PM16

  • لوله ورودی: 1 اینچ
  • لوله خروجی 1 اینچ
  • نوع جنس: چدن
  • پیچ هواگیری: برنجی
  • تعداد پیچ نصب: 4 پیچ

کلگی پمپ آب محیطی پنتاکس

  • لوله ورودی: 1 اینچ
  • لوله خروجی 1 اینچ
  • نوع جنس: چدن
  • پیچ هواگیری: برنجی
  • تعداد پیچ نصب: 3 پیچ